LG Lyft & Elteknik AB

Enklare felsökning för Twin Tube 260

Hissen går ej från nedre eller övre plan

Lyser 2 lysdioder på armstödet:

1
Är stolen i sitt rätta läge samt att handtagen på sidan för stolsvridning är uppdragna ordentligt.

Lyser 1 lysdiod på armstödet:

2
Kontrollera att nyckelbrytaren under armstödet är på ON.

3
Kontrollera att brytaren vid körknapparna är på ON.

4
Kontrollera att brytare under stolsits på framsida av maskineriet är på ON.

Hissen går att åka med men stannar efter 2-3decimeter, går sedan igång igen?
– Då är det förmodligen dags för Batteribyte.

Hissen går att köra från fjärrkontroll med sittsdyna, fotplatta samt armstöd uppfällda under förutsättning att punkt 2 till 4 uppfylls, skall man däremot sitta i hissen och köra måste armstöden vara nedfällda.