LG Lyft & Elteknik AB

I hemmet

Harmony Homelift

Du behöver inte flytta utan kan återfå friheten i ditt hem genom att resa mellan våningarna smidigt, tyst och säkert med vår HARMONY HOMELIFT. Installationen av en ”Genom-golvet-hiss” är enkel och våra sakkunniga installatörer på Partille Hiss AB kommer att minska störningarna till ett minimum. Efter en första besiktning och beslut att gå vidare, kommer nödvändiga förberedelsearbeten att utföras och sedan kan hissen monteras på några dagar.

Eftersom utrymmet alltid är begränsat, har vi skapat en korg som är designad och integrerad med en funktionell ramp så att HARMONY HOMELIFT endast är obetydligt större på utsidan än på insidan.

Harmony HomeLift